Skapa trygga lekplatser för barn

Lekplatsbesiktning - Skapa säkra och stimulerande utemiljöer för barn

Lekplatsbesiktning är en viktig process för att säkerställa att lekplatser är trygga och uppfyller en hög säkerhetsstandard. Genom att regelbundet genomföra lekplatsbesiktningar kan vi minimera risken för olyckor och skador bland lekande barn – och därmed skapa säkra och stimulerande lekplatser som står kvar år efter år. 

Scrolla ner och läs mer om alla fördelar vi kan se med regelbundna lekplatsbesiktningar.

Säker stimulerande lekplats för barn
Under en besiktning av lekplats granskas bland annat stabilitet

Lekplatsbesiktning - vanliga frågor och svar

Hur ofta bör en lekplats besiktigas?

Att besiktiga en lekplats regelbundet är viktigt för att säkerställa dess säkerhet och funktion. En rekommendation är att genomföra besiktningar årligen eller vid större väderomslag som kan påverka konstruktion och därmed säkerhet. Regelbunden övervakning kan också vara fördelaktig för att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem innan fara är framme.

Vad kostar det att besikta en lekplats?

Lekplatsbesiktningar bör ses som en långsiktig och nödvändig investering för att säkerställa barnens säkerhet och minska risken för ansvarsfrågor. Priset för lekplatsbesiktning kan variera beroende på olika saker såsom platsens storlek, antal lekredskap och områdets geografiska läge. Kontakta oss idag för prisförslag så hjälper vi dig vidare.

Vad bör kontrolleras vid besiktning av en lekplats?

Vid lekplatsbesiktning bör olika faktorer noggrant granskas, detta kan exempelvis inkludera allt från stabilitet och säkerhet hos lekplatsens redskap till ytan under redskapen och eventuella skador på material samt konstruktion. En certifierad besiktningsman är utbildad för att utföra dessa kontroller och säkerställa att lekplatsen uppfyller de aktuella lagkraven.

Vilka krav finns på lekplatser?

Lekplatser måste uppfylla specifika krav för att säkerställa barnens säkerhet. Kraven kan variera beroende på plats och lokal lagstiftning. En certifierad besiktningsman är medveten om dessa krav och ser till att lekplatsen följer gällande regelverk. Kontakta oss på Junnifast så tar vi reda på vilka krav som finns där just du bor.

Skapa trygg miljö för barns utveckling
Få lekparken granskad av en certifierad besiktningman och förebygg olyckor på lekplatsen

Skapa trygga miljöer och förebygg olyckor på lekplatser

Att skapa trygga och säkra miljöer för barn är av högsta prioritet vid en lekplatsbesiktning. Genom att följa säkerhetsstandarder och riktlinjer kan vi minimera riskerna för olyckor och skapa en lekmiljö där barn kan utforska och växa utan onödiga faror.

Certifierad besiktningsman - Säkerställer att lekplatsen uppfyller lagkrav

Att anlita en certifierad besiktningsman är viktigt för att säkerställa att lekplatsen uppfyller alla nödvändiga lagkrav. Våra experter på Junnifast har all kunskap om säkerhetsstandarder som krävs och kan identifiera och åtgärda potentiella risker innan de leder till olyckor.

Bra lekplatser ska vara säkra och stimulerande

En säker lekplats är viktig, men det är också väsentligt att den är stimulerande för barnens utveckling. Genom att kombinera säkerhetsåtgärder med kreativa och utmanande lekredskap kan man skapa en lekmiljö som främjar både fysisk och kognitiv utveckling.

Lekplatsbesiktning med Junnifast

Genom att prioritera lekplatsbesiktning investerar du inte bara i barnens säkerhet utan skapar även en grund för framtida generationer. Att skapa säkra och stimulerande utemiljöer är en investering som lönar sig på lång sikt för både barn och samhället som helhet. Vi på Junnifast kan hjälpa dig med lekplatsbesiktningar. Kontakta oss idag så hjälper vi dig vidare.

Läs om våra andra tjänster:

Fastighetsförvaltning
Sug- & spolbil
Stängsel & staket
Snöröjning