Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och att brister i lekmiljön ska dokumenteras. 

Junnifast erbjuder bland annat en visuell genomgång av lekplatsen för att finna eventuella faror eller avvikelser samt möjlighet till att löpande gå igenom redskapen för att se till att alla barn kan leka säkert på lekplatsen.

Kvalificerad lekplatsbesiktning

Junnifast erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen, både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande. 

Certifiering av Sereno

Våra besiktningsmän är certifierade av Sereno certifiering. Dem har även genomfört HAGS besiktningskurs.

0360597001505824682

Junnifast rekommenderar

Lekplatsbesiktning årligen

Här går man igenom och kontrollerar säkerheten på lekredskapen. All redskap inklusive underlag och fundament kontrolleras och besiktas.

Löpande underhåll

Här går man igenom redskapen i detalj sås som skruvar, bultar, beslag, klätterrep mm. Dessa efterspänns och kontrolleras för slitage, skadegörelse, väderpåverkan.

Visuell genomgång

Här går man igenom lekplatsen rent visuellt och letar efter avvikelser. Dessa kan uppkomma genom vandalisering, slitage, väder. Några exempel på detta är klippt rep, glaskross, sönderslagna trädetaljer.

Kontakta oss när ni behöver lekplatsbesiktning i Stockholm eller Mälardalen. Vi går tillsammans igenom vad vi kan göra för att underlätta vardagen för er och se till att era lekplatser är säkra och tillgängliga.

Alla lekplatser ska besiktas kontinuerligt

Vi går igenom varje redskap och protokollför noggrant

Undvik onödiga olyckor på lekplatser

Läs om våra andra tjänster:

Fastighetsförvaltning
Sug- & spolbil
Stängsel & staket
Snöröjning