SBA - Systematiskt brandskyddsarbete Stockholm & Mälardalen

SBA brandskydd

Arbete med brandskyddsåtgärder är ett lagkrav och SBA är ett samlingsnamn för dessa. Oavsett storlek och verksamhet ska alla organisationer arbeta kontinuerligt och systematiskt med brandskydd för att förhindra bränder och vara redo om det skulle uppstå. Detta innebär förebyggande brandskyddsarbete och kontinuerligt underhåll av det som måste fungera om det skulle börja brinna. 

Ett bra brandskydd i din bostadsrättsförening, kontor eller i andra fastigheter bygger på ett fungerande samspel mellan människa, teknik och organisation. Tekniska hjälpmedel är en stor del av brandskyddet men är inte tillräckliga för att undvika bränder. Du och andra som vistas i byggnaden behöver därför ha rätt kunskap och praktiska övningar i hur du hanterar situationen, för dig själv och andras säkerhet. 

På Junnifast värnar vi om er säkerhet och hjälper er därför ta fram rutiner och annat SBA i Stockholm och Mälardalen utifrån era förutsättningar så att ni står redo i alla situationer. 

Vill du ha hjälp med SBA i bostadsrättsförening, andra fastigheter eller har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

white hand presses the trigger fire extinguisher
Electrician with Hardhat in Coverals  indicates the Fire Alarm System.

Test av brandlarm

I vårt brandskyddsarbete ingår förebyggande åtgärder som bland annat månads- och kvartalsprov av brandlarm i fastigheten. Alla våra anläggningsskötare är godkända och med lång erfarenhet inom SBA arbete och kontroll ser vi till att du kan känna dig trygg med att allt fungerar som det ska.

Månadsprov brandlarm:

Kvartalsprov brandlarm:

Kontakta oss på Junnifast för kontroll och test av brandlarm.

Test av jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare är en av de viktigaste hjälpmedlen i en fastighet som snabbt bryter strömmen vid jordfel och dessutom skyddar dig från  elbränder. Om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt rör vid ett jordat föremål bryter jordfelsbrytaren strömmen och minskar risken för personskador och bränder. 

Vi utför kontroll av jordfelsbrytare, mäter och dokumenterar värdena. Resultatet lämnar vi självklart över snyggt och prydligt i ett protokoll. 

Closeup Of Hand Inserting An Electrical Plug Into A Wall Socket
Close up image of fire sprinkler on white background. Fire sprinklers are part of an integrated water piping system designed for life and fire safety.

Kontroll av sprinklersystem

Om en brand skulle uppstå är det viktigt att ha rätt hjälpmedel för släckning. Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem och brandskydd. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker.

Sprinklerpumpen är en av komponenterna i sprinkleranläggningarna som är mycket viktigt att prova och underhålla regelbundet. Vi hjälper dig med systematiskt brandskydd i form av underhåll och sprinklerkontroll i din fastighet så att du kan vara säker på att allt fungerar som det ska.

Oavsett om du vill ha hjälp med brandskydd i din bostadsrättsförening, på kontoret eller på någon annan plats ser vi till att ditt brandskydd är i toppskick! Oavsett om du vill ha hjälp med brandskydd i din bostadsrättsförening, på kontoret eller på någon annan plats ser vi till att ditt brandskydd är i toppskick!

Oavsett om du vill ha hjälp med brandskydd i din bostadsrättsförening, på kontoret eller på någon annan plats ser vi till att ditt brandskydd är i toppskick! Kontakta oss så hjälper vi dig brandsäkra din fastighet!

Arbetar förebyggande för att brandsäkra din fastighet
Vi hjälper fastighetägare att välja rätt brandskydd
Tar fram rutiner för systematiskt brandskyddsarbete

Läs om våra andra tjänster:

Lekplatsbesiktning
Sug- & spolbil
Stängsel & staket
Snöröjning