SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Brandskyddsåtgärder är reglerade enligt lag och SBA är ett samlingsnamn för dessa. Oberoende av storlek och verksamhet, ska alla organisationer arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Detta innebär förebyggande arbete i syfte att undvika bränder och även kontinuerligt underhåll av det som måste fungera om det skulle börja brinna.

Ett bra brandskydd bygger på ett fungerande samspel mellan människa, teknik och organisation. Det räcker inte att ha bra tekniska hjälpmedel enbart, du behöver även ha rätt kunskap och praktiska övningar i hur du använder dessa.

Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån organisationens egna förutsättningar och vi hjälper till med att ta fram dessa rutiner.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

white hand presses the trigger fire extinguisher
Electrician with Hardhat in Coverals  indicates the Fire Alarm System.

Kontroll av brandlarm

Junnifast erbjuder förebyggande brandskydd och i brandskyddsarbetet ingår bland annat månads- och kvartalsprov på verksamhetens brandlarm. Junnifast har godkända anläggningsskötare som har hög kunskap och lång erfarenhet för uppdraget.

Månadskontroll:

Kvartalsprov:

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Kontroll av jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Vi utför tester, mäter och dokumenterar värdena. Protokoll lämnar vi över snyggt och prydligt.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Closeup Of Hand Inserting An Electrical Plug Into A Wall Socket
Close up image of fire sprinkler on white background. Fire sprinklers are part of an integrated water piping system designed for life and fire safety.

Kontroll av sprinklersystem

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker.

Sprinklerpumpen är en av komponenterna i sprinkleranläggningarna som det är mycket viktigt att prova och underhålla regelbundet. Kontakta oss så hjälper vi dig med underhållet av dina sprinklersystem.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Arbetar förebyggande för att brandsäkra din fastighet
Vi hjälper fastighetägare att välja rätt brandskydd
Tar fram rutiner för systematiskt brandskyddsarbete

Läs om våra andra tjänster:

Lekplatsbesiktning
Sug- & spolbil
Stängsel & staket
Snöröjning