Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

För att skapa trivsel, trygghet och en god ekonomi i sina fastigheter är det viktigt att bedriva en väl fungerande teknisk förvaltning. Det medför en hel del administrativa arbetsuppgifter som ofta kräver ett visst mått av tekniskt kunnande hos dig som värd. En väl förvaltad fastighet ger nöjda hyresgäster. 

Läs mer om våra tjänster och kontakta oss på Junnifast för ett välmående hus och nöjda hyresgäster.  

Real estate agent offer house. Property insurance and security concept.

Teknisk förvaltning

Vi är specialister på teknisk förvaltning av fastigheter i Stockholmsområdet och Mälardalen. Våra tjänster kan bestå av allt från en komplett helhetslösning till enstaka uppdrag eller just den service er fastighet behöver. Det kan inkludera ronderingar, besiktningar, felavhjälpande underhåll, upprättande av entreprenörsavtal, myndighetskontakter och mycket mer. Vi är proaktiva och ser förbättringsmöjligheter hos fastigheterna vi sköter.

En långsiktig investering

Vi tillhandahåller ett brett utbud tjänster inom teknisk förvaltning och du som kund väljer vilken eller vilka av våra tjänster som du vill att vi skall leverera.  Vilka tjänster du än väljer så kan du vara trygg i att du får en säker och servicemedveten förvaltning enligt just dina önskemål. 

Att ta hjälp av oss med den tekniska förvaltningen är en investering som stärker fastighetsvärdet på lång sikt. Vi är insatta i och har praktisk erfarenhet av alla frågor som rör din fastighet. Tack vare vår erfarenhet av olika typer av fastigheter har vi en bra bild av hur man uppnår en optimal driftsekonomi, vilket är kunskaper vi självklart gärna delar med oss av.

Förenkla för hyresgästerna

Att anlita en teknisk förvaltare för era fastigheter gör det även enklare för de boende. Genom att de får en enda punkt som de kan kontakta om de behöver hjälp med något, vet de enkelt vart de kan vända sig för att få hjälp – oavsett om det handlar om en felanmälan av ytterdörren eller att sophanteringen ej sköts korrekt.

Välj en erfaren leverantör

Vi har mångårig erfarenhet av teknisk förvaltning och även andra grenar såsom mark- och trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel, stängselsarbeten, spol- och sugbilar samt lekplatsbesiktning. Dessutom har vi en väl genomarbetad kvalitetspolicy baserad på välkända kvalitets- och miljöcertifieringar. Vi ser självklart även till att vara väl försäkrade och har utarbetat ett arbetsmiljöledningssystem för att se till att våra medarbetare har det tryggt och säkert på jobbet – så att de kan göra det bästa möjliga för dig som kund.

Du anlitar oss på precis det sätt som passar dig – vid behov, som enstaka återkommande service eller en helhetslösning som skräddarsys för din fastighet. 

Tjänsteutbud:

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

House key on a house shaped keychain on wooden table. Concept for real estate or renting home.

Fastighetsskötsel

Fastighetens drift och underhåll är en av de i särklass viktigaste faktorerna för bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare som vill upprätthålla en bra ekonomi och nöjda hyresgäster. Genom att välja rätt partner inom fastighetsskötsel har du de bästa tänkbara förutsättningarna.

På Junnifast har vi erfarenheten och kompetensen som krävs för att kunna erbjuda högkvalitativ fastighetsskötsel åt en stor variation av kunder. Vi kommer med goda referenser och stor erfarenhet av de flesta typer av uppdrag i Storstockholmsregionen samt i Mälardalen.

Kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet

Junnifast är ett heltäckande företag inom fastighetsförvaltning och en rad närliggande tjänster. Vi erbjuder ett brett utbud tjänster och kan anpassa oss enligt kundens behov. Vi har alltid en nära relation med kunden och utför alla våra uppdrag med stolthet och ansvar. 

Vi hjälper dig med allt eller bara de delar av fastighetsskötseln du behöver hjälp med. Kvalitet är ledordet som genomsyrar hela vår verksamhet, men även noggrannhet och en vilja att vara tillmötesgående och serviceinriktade.

Vi skräddarsyr våra tjänster inom fastighetsskötsel, helt utifrån dina behov som fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsförening. Rondering och tillsyn, felanmälan under och utanför kontorstid, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av olika entreprenörer och mycket mera. Vi har väl inarbetade kontakter med kompetenta entreprenörer inom flera områden som bygg, el och VVS.

Vi har stor expertis och erfarenhet av allt inom fastighetsskötsel. Med oss som partner kommer din fastighet att vara i toppskick. Vi är ett tryggt företag som brinner för fastighetsskötsel och hög servicenivå genomsyrar vårt dagliga arbete.

Kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet

Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling hos våra anställda vilket resulterar i att vi gör ett bättre jobb och att vi även får en personalstyrka som hela tiden utvecklas och tycker att de arbetsuppgifter de ställs inför är spännande och utmanande.

Vi strävar efter att vara tillgängliga och flexibla. Rent praktiskt så innebär det att våra kunder och dess kunder ska kunna få tag på oss när som helst under dygnet. Vi ska vara beredda att rycka ut och åtgärda problemet i fråga, det ger trygghet och det minimerar kostnaderna av skadorna.

Kontakta oss redan idag för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till med just din/er fastighet.

Fastighetsskötsel

SBA

Brandskyddsåtgärder är reglerade enligt lag och SBA är ett samlingsnamn för dessa. Oberoende av storlek och verksamhet, ska alla organisationer arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Detta innebär förebyggande arbete i syfte att undvika bränder och även kontinuerligt underhåll av det som måste fungera om det skulle börja brinna.

Ett bra brandskydd bygger på ett fungerande samspel mellan människa, teknik och organisation. Det räcker inte att ha bra tekniska hjälpmedel enbart, du behöver även ha rätt kunskap och praktiska övningar i hur du använder dessa.

Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån organisationens egna förutsättningar och vi hjälper till med att ta fram dessa rutiner.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

white hand presses the trigger fire extinguisher

Kontroll av brandlarm

Junnifast erbjuder förebyggande brandskydd och i brandskyddsarbetet ingår bland annat månads- och kvartalsprov på verksamhetens brandlarm. Junnifast har godkända anläggningsskötare som har hög kunskap och lång erfarenhet för uppdraget.

Månadskontroll:

Kvartalsprov:

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Electrician with Hardhat in Coverals  indicates the Fire Alarm System.

Kontroll av jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Vi utför tester, mäter och dokumenterar värdena. Protokoll lämnar vi över snyggt och prydligt.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Closeup Of Hand Inserting An Electrical Plug Into A Wall Socket

Kontroll av sprinklersystem

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker.

Sprinklerpumpen är en av komponenterna i sprinkleranläggningarna som det är mycket viktigt att prova och underhålla regelbundet. Kontakta oss så hjälper vi dig med underhållet av dina sprinklersystem.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Close up image of fire sprinkler on white background. Fire sprinklers are part of an integrated water piping system designed for life and fire safety.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

För att skapa trivsel, trygghet och en god ekonomi i sina fastigheter är det viktigt att bedriva en väl fungerande teknisk förvaltning. Det medför en hel del administrativa arbetsuppgifter som ofta kräver ett visst mått av tekniskt kunnande hos dig som värd. En väl förvaltad fastighet ger nöjda hyresgäster. 

Läs mer om våra tjänster och kontakta oss på Junnifast för ett välmående hus och nöjda hyresgäster.  

Real estate agent offer house. Property insurance and security concept.

Teknisk förvaltning

Vi är specialister på teknisk förvaltning av fastigheter i Stockholmsområdet och Mälardalen. Våra tjänster kan bestå av allt från en komplett helhetslösning till enstaka uppdrag eller just den service er fastighet behöver. Det kan inkludera ronderingar, besiktningar, felavhjälpande underhåll, upprättande av entreprenörsavtal, myndighetskontakter och mycket mer. Vi är proaktiva och ser förbättringsmöjligheter hos fastigheterna vi sköter.

En långsiktig investering

Vi tillhandahåller ett brett utbud tjänster inom teknisk förvaltning och du som kund väljer vilken eller vilka av våra tjänster som du vill att vi skall leverera.  Vilka tjänster du än väljer så kan du vara trygg i att du får en säker och servicemedveten förvaltning enligt just dina önskemål. 

Att ta hjälp av oss med den tekniska förvaltningen är en investering som stärker fastighetsvärdet på lång sikt. Vi är insatta i och har praktisk erfarenhet av alla frågor som rör din fastighet. Tack vare vår erfarenhet av olika typer av fastigheter har vi en bra bild av hur man uppnår en optimal driftsekonomi, vilket är kunskaper vi självklart gärna delar med oss av.

Förenkla för hyresgästerna

Att anlita en teknisk förvaltare för era fastigheter gör det även enklare för de boende. Genom att de får en enda punkt som de kan kontakta om de behöver hjälp med något, vet de enkelt vart de kan vända sig för att få hjälp – oavsett om det handlar om en felanmälan av ytterdörren eller att sophanteringen ej sköts korrekt.

Välj en erfaren leverantör

Vi har mångårig erfarenhet av teknisk förvaltning och även andra grenar såsom mark- och trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel, stängselsarbeten, spol- och sugbilar samt lekplatsbesiktning. Dessutom har vi en väl genomarbetad kvalitetspolicy baserad på välkända kvalitets- och miljöcertifieringar. Vi ser självklart även till att vara väl försäkrade och har utarbetat ett arbetsmiljöledningssystem för att se till att våra medarbetare har det tryggt och säkert på jobbet – så att de kan göra det bästa möjliga för dig som kund.

Du anlitar oss på precis det sätt som passar dig – vid behov, som enstaka återkommande service eller en helhetslösning som skräddarsys för din fastighet. 

Tjänsteutbud:

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

House key on a house shaped keychain on wooden table. Concept for real estate or renting home.

Fastighetsskötsel

Fastighetens drift och underhåll är en av de i särklass viktigaste faktorerna för bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare som vill upprätthålla en bra ekonomi och nöjda hyresgäster. Genom att välja rätt partner inom fastighetsskötsel har du de bästa tänkbara förutsättningarna.

På Junnifast har vi erfarenheten och kompetensen som krävs för att kunna erbjuda högkvalitativ fastighetsskötsel åt en stor variation av kunder. Vi kommer med goda referenser och stor erfarenhet av de flesta typer av uppdrag i Storstockholmsregionen samt i Mälardalen.

Kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet

Junnifast är ett heltäckande företag inom fastighetsförvaltning och en rad närliggande tjänster. Vi erbjuder ett brett utbud tjänster och kan anpassa oss enligt kundens behov. Vi har alltid en nära relation med kunden och utför alla våra uppdrag med stolthet och ansvar. 

Vi hjälper dig med allt eller bara de delar av fastighetsskötseln du behöver hjälp med. Kvalitet är ledordet som genomsyrar hela vår verksamhet, men även noggrannhet och en vilja att vara tillmötesgående och serviceinriktade.

Vi skräddarsyr våra tjänster inom fastighetsskötsel, helt utifrån dina behov som fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsförening. Rondering och tillsyn, felanmälan under och utanför kontorstid, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av olika entreprenörer och mycket mera. Vi har väl inarbetade kontakter med kompetenta entreprenörer inom flera områden som bygg, el och VVS.

Vi har stor expertis och erfarenhet av allt inom fastighetsskötsel. Med oss som partner kommer din fastighet att vara i toppskick. Vi är ett tryggt företag som brinner för fastighetsskötsel och hög servicenivå genomsyrar vårt dagliga arbete.

Kvalitet genomsyrar hela vår verksamhet

Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling hos våra anställda vilket resulterar i att vi gör ett bättre jobb och att vi även får en personalstyrka som hela tiden utvecklas och tycker att de arbetsuppgifter de ställs inför är spännande och utmanande.

Vi strävar efter att vara tillgängliga och flexibla. Rent praktiskt så innebär det att våra kunder och dess kunder ska kunna få tag på oss när som helst under dygnet. Vi ska vara beredda att rycka ut och åtgärda problemet i fråga, det ger trygghet och det minimerar kostnaderna av skadorna.

Kontakta oss redan idag för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till med just din/er fastighet.

Fastighetsskötsel

SBA

Brandskyddsåtgärder är reglerade enligt lag och SBA är ett samlingsnamn för dessa. Oberoende av storlek och verksamhet, ska alla organisationer arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Detta innebär förebyggande arbete i syfte att undvika bränder och även kontinuerligt underhåll av det som måste fungera om det skulle börja brinna.

Ett bra brandskydd bygger på ett fungerande samspel mellan människa, teknik och organisation. Det räcker inte att ha bra tekniska hjälpmedel enbart, du behöver även ha rätt kunskap och praktiska övningar i hur du använder dessa.

Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån organisationens egna förutsättningar och vi hjälper till med att ta fram dessa rutiner.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

white hand presses the trigger fire extinguisher

Kontroll av brandlarm

Junnifast erbjuder förebyggande brandskydd och i brandskyddsarbetet ingår bland annat månads- och kvartalsprov på verksamhetens brandlarm. Junnifast har godkända anläggningsskötare som har hög kunskap och lång erfarenhet för uppdraget.

Månadskontroll:

Kvartalsprov:

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Electrician with Hardhat in Coverals  indicates the Fire Alarm System.

Kontroll av jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Vi utför tester, mäter och dokumenterar värdena. Protokoll lämnar vi över snyggt och prydligt.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Closeup Of Hand Inserting An Electrical Plug Into A Wall Socket

Kontroll av sprinklersystem

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker.

Sprinklerpumpen är en av komponenterna i sprinkleranläggningarna som det är mycket viktigt att prova och underhålla regelbundet. Kontakta oss så hjälper vi dig med underhållet av dina sprinklersystem.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Close up image of fire sprinkler on white background. Fire sprinklers are part of an integrated water piping system designed for life and fire safety.

Vi erbjuder fastighetsjour dygnet runt

Vi använder digital nyckelhanteringssystem och har järnkoll på kunders nycklar

Vi tar ansvar för relationen med era hyresgäster

Läs om våra andra tjänster:

Lekplatsbesiktning
Sug- & spolbil
Stängsel & staket
Utemiljö
Snöröjning