• Vi ligger steget före och bevakar vädret.

  • Vi ser till att vägar, trottoarer och parkeringar blir plogade och sandade.

  • Vi vill ha en vit vinter.

Snöröjning

Vi ser till att vägar, trottoarer och parkeringar blir plogade och sandade under vintern. Vi har egna traktorer i varierande storlekar, samt ett antal underleverantörer för att kunna hantera alla oväntade och väntade väder. Vår ambition är att förebygga halkan och ligga steget före. Detta genom ständig bevakning av vädret. Vi har just nu 12 egna traktorer samt 4 underleverantörer som arbetar med vinterunderhåll.

Tjänsteutbud

  • Snöröjning maskinellt
  • Snöröjning manuell
  • Halkbekämpning
  • Montering av värmeslingor i stuprör och hängrännor
  • Sandsopning
  • Takskottning
  • Istappsbevakning samt borttagning