• Förvalta fastigheten väl och få nöjda hyresgäster.