• Junnifast - ett engagerat serviceföretag

Om oss

Junnifast har varit verksam sedan 1996 inom fastighetsunderhållsbranschen och vår affärsidé är att vara ett flexibelt företag med kundanpassade lösningar.

Vi är ett engagerat serviceföretag och engagemang är företagets ledord.
Vi är aktiva i näringspolitiska frågor och tar ett socialt ansvar genom att samarbeta med arbetsförmedlingen samt skolor och erbjuder praktik- samt praoplatser.

Vårt geografiska verksamhetsområde är Storstockholmsområdet samt Mälardalen. 

VD
Kornelia Juhas Löfberg