• Undvik onödiga olyckor på lekplatser.

  • Alla lekplatser ska besiktas kontinuerligt

  • Vi går igenom varje redskap och protokollför noggrant.

Lekplatsbesiktning

 

Junnifast erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande. 

Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och brister i lekmiljön ska dokumenteras.  


Kontakta oss så berättar vi mer.